H-46

Citation:

H-46. J. Holmberg, “En sammanfattning av presshärdningsteknologin (A summary of the press hardening technology, in Swedish),” Swerea IVF – Report No: 10001, ISSN 1404-191X, 2009, www.swereaivf.se